چگونه طبیعت می‌تواند به شما کمک کند تا متحول شوید

چگونه طبیعت می‌تواند به شما کمک کند تا متحول شوید

چگونه طبیعت می‌تواند به شما کمک کند تا متحول شوید
دی پاک چوپرا
یکی از رویکردهای اصلی اجتماع امروزی این است که میلیون‌ها نفر در تلاش هستند تا با استفاده از مدیتیشن، یوگا، تمرینات فکری و انتخاب سبک زندگی مثبت‌تر که استرس و بیماری‌های مزمن را کاهش می‌دهند، زندگی درونی خود را ارتقا بخشند. این تلاش فردی بسیار شخصی به نظر می‌رسد اما تمامی تحولات در اطراف و در طبیعت رخ می‌دهند. تحول، یک نیروی طبیعی است. ما آن را در سیاره‌مان به شکل تحول زندگی می‌بینیم، اما نیروی تحول کیهانی هم وجود دارد.
شما می‌توانید از هر دو نیروی تحول کمک بگیرید تا به اهداف فیزیکی، ذهنی، احساسی و معنوی خود برسید. نیروی تحول همیشه به نفع جوانب خاصی از زندگی است. به چند مثال توجه می‌کنیم...
1- تحول، انرژی را افزایش می‌دهد؛ نیروی مخالف آنتروپی است که باعث پراکندگی انرژی می‌شود.
در جهان، به طور مداوم انرژی رو به کاهش است و سردتر می‌شود و سکون و اینرسی آفرینش افزایش می‌یابد. برای مثال، ستارگان و کهکشان‌ها از بین می‌روند. با وجود این در جهت مخالف، حوزه‌هایی محلی وجود دارند که در آنها انرژی افزایش می‌یابد (و به عنوان آنتروپی منفی شناخته شده‌اند). زندگی روی زمین همچون یک جزیره است. تمامی گونه‌های حیات با نور خورشید تغذیه می‌شوند که باعث می‌شود گیاهان از طریق فتوسنتز رشد کنند. زنجیره غذایی طی میلیاردها سال گسترش یافت. تا زمانی که غذا می‌خورید و بدن خود را پر می‌کنید، جزیره‌ای از آنتروپی منفی هستید.
با در نظر داشتن این امر ساده، می‌بینید که احترام به بدنتان به عنوان شریک زندگی‌تان، قوی‌ترین هم‌پیمان و سیستم پشتیبانتان، بسیار ضروری است. همان گونه که سلول‌هایتان غذا، هوا و آب را متابولیز می‌کنند، شما هم تجربه را متابولیز می‌کنید زیرا هر تجربه، از طریق راه‌های بیوشیمیایی پیچیده، تبدیل به بخشی از سیستم ذهن-‌بدن می‌شود.
اگر علم را کنار بگذاریم، درسی که در اینجا هست این است که اینرسی و سکون را به نفع داده‌های مثبت به درون سیستم و علیه داده‌های منفی، کنار بگذاریم. داده‌های مثبت شامل موارد زیر هستند:
•    احساسات مثبت
•    ارتباطات سالم
•    تعهدات امن و محکم با افراد دیگر
•    غذای خالص، آب و هوا
•    استراحت خوب در شب
•    دوره‌هایی از فعالیت جسمی در روز
اینرسی احساس بیهودگی، سنگینی، رخوت و گرانباری ایجاد می‌کند. تحول احساس سبکباری، هوشیاری و انرژی می‌دهد.
2-‌ تحول به فراتر از مرزهای فیزیکی توسعه می‌یابد.
انسان‌بودن یعنی رشد بیش از معنای فیزیکی. ما می‌توانیم در احساسات، تعقل، اهداف و ارزش‌ها دگرگون شویم. حتی اگر دو نفر با آنچه این کیفیت‌های تحول‌یافته به همراه دارند موافق نباشند -‌برای مثال، شفقت بودایی متفاوت از رستگاری مسیحیت است- همه احزاب بر این موضوع توافق دارند که داشتن بینشی والاتر به زندگی معنای بیشتری می‌بخشد. دشمن تحول معنوی، آگاهی محدود است که در آن نمی‌توانید احساس کنید که چیزی بیشتر از بقا، حس امنیت و توجه به نیازهای اولیه خود و خانواده‌تان امکان‌پذیر است. تحول درونی نیاز به توجه متمرکز و آگاهی‌ای فراتر از آن نیازهای اولیه دارد.
3-‌ تحول از طریق آگاهی توسعه‌یافته به دست می‌آید.
به منظور دستیابی به تحول آگاهانه، باید آگاه باشید. وقتی امکان این را که ما در در جهانی آگاه زندگی می‌کنیم در نظر می‌گیریم، به نظر می‌رسد این امر در طبیعت مصداق پیدا کرده است. جهانی آگاه در زمینی از آگاهی خالص بنا شده است و وقتی مدیتیشن و تمرکز می‌کنیم، با همان منبع در درون خود ارتباط برقرار می‌کنیم.
با تمرین منظم تمرکز، آگاهی توسعه می‌یابد و سپس می‌توانیم طبیعت را واداریم تا در مقاصد و آرزوهایمان ما را حمایت کند. وقتی ریشی‌های باستان ادعا کردند که «من کائنات هستم»، اشاره به ارتباط کیهانی داشتند که در هر کسی در سطح آگاهی خالص وجود دارد. تنها با جذب تاثیر آگاهی خالص، که در هر مدیتیشن اتفاق می‌افتد، کیفیت‌هایی را که در خود دارد‌، همچون حقیقت، زیبایی، عشق، هوش و خلاقیت هم جذب می‌کنیم.
یا این روش‌ها حقیقت ساده عشق به طبیعت از تحول ما پشتیبانی می‌کند. وقتی در جنگل راه می‌روید و در سکوت نفس می‌کشید، وقتی در اوج شگفتی در مقابل رشته کوه‌ها می‌ایستید، و یا وقتی که در زیبایی آفتاب، حمام‌ می‌گیرید، در سطح آگاهی توسعه‌یافته، با طبیعت یکی می‌شوید. این تجربه‌ها گرامی هستند اما ارزشمندتر این است که همچون فرزند کائنات متحول شوید، و بدانید که با نظم کیهانی هماهنگ شده‌اید و بنابراین ارزش نام