وقتی از ثبات حرف می زنیم

وقتی از ثبات حرف می زنیم

وقتی از ثبات حرف می زنیم ...
جدیدترین یادداشت‌های دارن هاردی :

اگر من و شما با هم مسابقه بدهیم، من برنده خواهم شد. اگر وقت کافی برای رقابت داشته باشیم، من حتما پیروز میشوم. هربار، همیشه. برای من مهم نیست که شما چقدر با استعداد هستید، چقدر تجربه دارید، چه کسی هستید، پدر و مادرتان چه کسانی هستند یا چه رزومه کاری ای دارید. در هر حال من پیروز خواهم شد. چطور میتوانم اینقدر اعتماد به نفس داشته باشم؟
من نقطه ضعف انسانها را میشناسم و به همین خاطر در هر مسابقه‌ای که شرکت کنم، برتری زیادی نسبت به طرف مقابلم خواهم داشت.
نقطه ضعف بشریت چیست؟ بی‌ثباتی. هر کسی با رویایی بزرگ و خیالی بزرگ میشود؛ اما افرادی کمی هستند که پای آن رویا می ایستند تا به واقعیت تبدیلش کنند.
همه برای سال جدیدشان برنام ههای جدید میچینند. این برنامه‌ها و اهداف بسیار منطقی و ممکن به نظر میرسند؛ اما افراد کمی هستند که برای رسیدن به آنها تلاش میکنند و باز هم افراد کمتری هستند که در صورت رسیدن به آن اهداف، میتوانند حفظشان کنند. همه اهداف بزرگی برای خودشان تعیین میکنند، رژیم غذایی جدیدی شروع میکنند، برنامه ورزشی برای خودشان ترتیب می‌دهند. به فرزندان، همسر یا رئیس یا خودشان قول‌هایی میدهند؛ اما در طول زمان کم کم از آن عهد و پیمان دور میشوند تا جایی که کاملا فراموشش کنند. دلیل شکست بسیاری از مردم، عدم تعهد و ثبات بشر در طول زمان است. به همین دلیل است که من عاشق این جمله هستم: «تعهد یعنی انجام دادن طولان یمدت کارهایی که مد تها پیش گفته اید انجامشان می دهید. » متوجه مشکل بشریت شدید؟
زمانی که هدفی تعیین میکنید، رژیمی می‌گیرید یا هر چیز دیگری، در ابتدا هیجان و انگیزه بسیاری دارید و مطمئنید که از پس آن بر خواهید آمد. در چنین حالت هیجان‌انگیز و پرانگیزه‌ای به راحتی میتوانید به خود قول انجام کاری را بدهید. اما این حالت خیلی زود از بین میرود و وقت آن فرا میرسد که میزان تعهد رویا و اهداف مردم است در حقیقت بی ثباتی یکی از مهمترین دلایلی است که مردم به اهدافشان نمیرسند و درعوض درگیر زندگی ای ناامید کننده و ناراحت کننده میشوند. وقتی که پس از مدتی وسوسه شدید برنامه خود را تغییر دهید و از تعهدی که به خود یا دیگران داده اید، سر باز زنید، به تبعات این بی‌ثباتی فکر کنید؛ این موضوع میتواند پیشرفت هر مرحله از زندگیتان را دچار اختلال کند. به همین دلیل است که ثبات یکی از مهمترین عناصری است که در موفقیت شما نقش بسزایی دارد. مهم نیست که شما یا رقیبتان چطور مسابقه‌ای را شروع میکنید؛ نحوه ادامه مسابقه است که برنده را تعیین میکند. ممکن است خیلی آرام مسابقه را پیش ببرید اما اگر ثبات داشته باشید، پس از مدتی متوجه می شوید که از سایر رقبا پیش افتاده اید.

برنامه عمل امروز
شما تا چه حد پای قول و قرار و تعهدات خود می‌ایستید؟ چندین دستورالعمل برایتان داریم که با استفاده از آنها به شکل بهتری میتوانید میزان تعهد و ثبات خود را بسنجید:
-از دوستان، همکاران ی ا خانواده خود بخواهید که هر از چندگاهی تعهدات شما را به خودتان ی ادآوری کنند.
-سعی کنید در طول مسیر دستیابی به اهدافتان، هدفهای کوچکتری برای خود تدارک ببینید تا انگیزه‌تان را از دست ندهید.
-اهداف هفتگی و کوتاه مدت‌تان را روی کاغذی بنویسید و روی در یخچال، آینه یا دیوار بچسبانید.