در کسب و کار خود مثل کوه استوار باشید

در کسب و کار خود مثل کوه استوار باشید


نکته اصلی استقامت، برای موفقیت ضروری است. «هر قدر استعداد مهم است، تلاش دوبرابر اهمیت دارد. » ثابت شده که استقامت افراد تنها ویژگی شخصیتی است که با ماندن در یک شغل رابطه مستقیم دارد.
الماس اول
ببینیم چطور میتوانیم استقامت، پایداری و توان پیگیری خود را افزایش دهیم:
اشتیاق: استقامت با اشتیاق شروع میشود. اما باید بدانید که اشتیاق ایجاد کردنی است، نه دنبال کردنی. باور غلط بر این است که عاشق شغلی شدن، باید ناگهانی و سریع باشد. اما دانشمندان اعتقاد دارند «اشتیاق در شغل، نیازمند کمی اکتشاف است، به علاوه مقدار زیادی رشد و گسترش و یک عمر عمیق‌سازی. » در مورد عشق به کار هم احتمالا این فرآیند صدق میکند.
تمرین: افراد موفق تمایل شدیدی دارند به این که از سطح توانایی کنونی خود فراتر بروند. آنها این کار را با تمرین آگاهانه انجام می دهند. تمام مرب یها بر این عقیده اند که «تداوم تلاش در طولانی مدت تمام آن چیزی است که لازم دارید ». افراد موفق اول جنبه خاصی از توانایی عمومی خود را انتخاب می‌کنند و در آن زمینه برای خود هدفی بزرگ قرار می دهند، (مثلا در نوع خاصی از سرویس زدن در تنیس، یا فروش یک محصول خاص در کسب و کار). سپس با تلاش زیاد سعی میکنند به آن هدف برسند.
هدف: ذاتا هدف به این معناست که بدانیم آنچه انجام می دهیم روی زندگی دیگران تاثیر می گذارد. همه ما هر روز به دنبال معنا هستیم، همان طور که دنبال غذا هستیم.
متاسفانه خیلی از مردم فکر میکنند معنا باید معجزه وار و خود به خود در زندگی شان پیدا شود. در واقع این ما هستیم که باید بفهمیم کارمان چطور به یک هدف بزرگتر و مفیدتر کمک می‌کند. مثلا یک راننده می تواند هدف خود را به جای جا به جا کردن مردم، آوردن لبخند به لب آنها بداند. به این ترتیب او نسبت به همکارانش بسیار شادتر و موفق تر خواهد بود و در کار خود پایداری و تلاش بیشتری خواهد داشت.
امید: استقامت به این بستگی دارد که بدانیم تلاش هایمان آینده بهتری را برایمان رقم خواهد زد. به جای این که فقط دلتان بخواهد که آینده بهتری داشته باشید، باید مصمم باشید که آینده خود را بسازید. یکی از جملات معروف هنری فورد در این زمینه صدق میکند که میگوید «اگر فکر کنید که میتوانید، یا فکر کنید که نمیتوانید، در هر صورت حق با شماست. » با تمرین میتوانید در زما نهای سختی؛ گفت وگوهای درونی، طرز فکر، عمل و احساس خود را تغییر دهید.
الماس دوم
استقامت را در دیگران پرورش دهید «مسئله این است که آیا افراد تشویق شده اند تمام تلاش و پایداری خود را به کار گیرند یا نه. » بعضی از معل مها از دانش آموزان توقع زیادی دارند، و کمتر از عالی رانمی پذیرند. برخی رئیس ها هم از کارمندان خود انتظار دارند کارشان را عالی انجام دهند. آنها م یگویند «من از تو توقع بیشتری دارم و می دانم که از عهده اش برمیای. » این افراد، اغلب خود نیز بسیار تلاشگر و پیگیر هستند. برای این که بتوانید دیگران را تشویق کنید تا بیشترین تلاششان را بکنند، باید برای آنها توضیح دهید از آنچه انجام می دهید چه هدفی دارید. برای رسیدن به آن هدف اشتیاق نشان دهید و با پشتکار تمام آنها را پیگ یری کنید. کاری کنید افراد تیمتان بدانند که چه تاثیری روی زندگی مردم دارند و در دنیا چه تغییری ایجاد م یکنند. سوخت هر روز یک کارآفرین هدف، اشتیاق و تمرین است. هر روز صبح باک خود را با این سوخت پر کنید.


« آنچه موفق ها را از دیگران متمایز می کند اشتیاق و پشتکار است. در یک کلام، آنها استقامت دارند.» استقامت و پایداری یک ویژگی شخصیتی ثابت نیست. شما می توانید به علایق خود بپردازید، به شکل عادت روزانه تمرین کنید، کار خود را با هدفتان پیوند بزنید تا به دیگران خدمت کنید و امید را در دل مردم پرورش دهید؛ به این ترتیب استقامت و پایداری خود را تقویت کنید.